Obavještenje pčelarima

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 16.12.2016. godine raspisala Javni poziv za poticaj vlasnicima pčelinjih zajednica (minimalno 10, a maksimalno 30 košnica/vlasnik). Visina poticaja iznosila je 7,00 KM po pčelinjoj zajednici za podnosioce zahtjeva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te imaju izmirene obaveze prema Udruženju pčelara u zadnje tri godine.
Na ovaj Javni poziv pristigla su 52zahtjeva, a svi podnosioci zahtjeva su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 8.841,00 KM.

U prilogu se nalazi spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj:

1. Hodžurda Miralem
2. Halilović Fadil
3. Breščić Zijad
4. Mataradžija Tarik
5. Alijagić Muamer
6. Delahmetović Almedin
7. Džemal Begić
8. Dlakić Dževad
9. Kapo Abid
10. Selvedin Bukva
11. Tatar Nusret
12. Karamustafić Samra
13. Ganić Nermin
14. Ajdinović Mustafa
15. Ohran Zahid
16. Ganić Amir
17. Brkić Suad
18. Poračanin Hasib
19. Baković Salčo
20. Bilalović Alija
21. Jašarević Jasmin
22. Žiga Memnun
23. Smajlović Mehmed
24. Admir Halilović
25. Tabak Dervo
26. Džinalić Fuad
27. Ferhatović Haris
28. Ibrahimspahić Meho
29. Čakalović Midhat
30. Karišik Suvad
31. Ruvić Irfan
32. Ismić Ibrahim
33. Bešlagić Nijaz
34. Handžić Enijad
35. Uzunalić Emir
36. Ferhatović Elvedina
37. Ahmić Senad
38. Hašimović Osman
39. Hodović Sead
40. Čehajić Osman
41. Hasandić Rasim
42. Avdagić Madžid
43. Hodović Haris
44. Lepić Harun
45. Ganić Amir
46. Obrt pčelarstvo „Hašimović“
47. Hasandić Senad
48. Lemeš Reuf
49. Šabanović Malik
50. Hasić Asim
51. Šahinović Zijad
52. Bešlić Muamer

Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba