Obavještenje o promociji diplomanta i magistranata Univerziteta u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE O PROMOCIJI DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještavaju se svi studenti koji su završili studij kako će se čin promocije diplomanta i magistranata Univerziteta u Sarajevu održati u subotu 19. decembra 2020. godine, u terminu od 12 do 14 sati, uz precizan raspored i maksimalan oprez, te striktno pridržavanje mjera lične zaštite, u sali Doma mladih, Centar Skenderija.

Na promociji diplomanata i magistranata će prisustvovati:

dekani fakulteta i akademija (uživo),

dva najbolja studenta (uživo) te

kandidati, diplomanti i magistranti (online putem aplikacije Zoom).

Dodjela diploma će obavljati na Fakultetu za upravu počev od 21.12.2020. godine.

NewHomePage

https://fu.unsa.ba/embed/#?secret=pnSpd5glSx