Obavještenje o nadolazećim sniježnim padavinama

Prema podacima dobijenim od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalna uprava civilne zaštite obavještava javnost da se tokom sljedeće sedmice ( od 9 do 12.1.2019) očekuju obilnije sniježne padavine, u nizinama do pola metra, a na planinama i do visine od jednog metra, kojima će prethoditi i slijediti niske temperature. Za očekivati je da će ove padavine i najave niskih temperatura otežati svakodnevne aktivnosti stanovništva.

Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da se niske temperature i snježne padavine ne mogu spriječiti, ali pravilnim i pravovremenim postupanjem, posljedice vremenske nepogode mogu se bitno ublažiti.

U cilju podizanja spremnosti za otklanjanje posljedica koje bi ove padavine mogle izazvati, i Služba civilne zaštite Općine Visoko upozorava na opreznost i dužnosti građana u slučajevima vremenskih nepogoda.

Napominjemo da je članom 50. i 52. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Visoko, broj: 9/18) između ostalog, propisano da su za uklanjanje snijega i leda sa trotoara i prilaza uz zgrade i leda sa krovova zgrada, odgovorni vlasnici ili korisnici zgrada, stanova ili poslovnih prostora, zatim da je prilikom uklanjanja snijega i leda, iste zabranjeno odlagati i bacati na trotoare i kolovoz saobraćajnica

U tom smislu, molimo građane i pravne subjekte da u skladu s odredbama naprijed navedene Odluke očiste kolske i pješačke pristupe prema svojim stambenim i poslovnim objektima, ne ugrožavajući pri tome javne saobraćajnice.

Apelujemo na pješake i vozače da se kreću maksimalno oprezno zbog opasnosti od poledice koja se stvara uslijed niskih temperatura.

U skladu sa članom 41. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna, solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugim kojima je ta pomoć potrebna.

Preventivne mjere za domaćinstva u slučaju sniježnih padavina

U slučaju sniježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu, posmatrate uslove i budete spremni odgovoriti u datom trenutku.

Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega ili poledice prostore ispred svog objekta ili parcele.

Također, voditi računa kada uklanjate snijeg da ne blokirate staze susjedima.

Sugerišemo vlasnicima vozila da vode računa o parkiranju vozila na lokalnim saobraćajnicama radi lakšeg čišćenja snijega zaduženim službama za taj rad.

Vlasnicima poljoprivrednih objekata sugerišemo da skinu snijeg sa voćki, te vrše kontinuirano skidanje snijega sa plastenika i svih poljoprivrednih objekata da bi se spriječilo njihovo oštećenje.

Posebno skrećemo pažnju da vodite računa o čišćenju neizoliranih električnih vodova koji predstavljaju opasnost po život.

Za čišćenje snijega ili leda s krova vašeg objekta savjetujemo da angažujete stručne osobe kako ne bi ugrozili svoje živote i živote drugih, jer je to veoma opasan posao.

Press Općine Visoko