Obavještenje o načinu održavanja javne rasprave …

OBAVJEŠTENJE O NAČINU ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA VISOKO

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Gradonačelnice/ Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašava i upućuje :

OBAVJEŠTENJE O NAČINU ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA VISOKO

Uvažavajući preporuke Kriznog štaba FBiH da se ne održavaju javni skupovi zbog koronavirusa, obavještavamo:
Javna rasprava o Nacrtu statuta Grada Visoko, zakazana u ponedjeljak, 16.03.2020.godine u 14,00 sati u Velikoj sali Grada Visoko, otkazuje se održavanje u navedenom prostoru.
Primjedbe i prijedloge na Nacrt statuta Grada Visoko, mogu se dostaviti Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća, do 16.03.2020.godine do 14,00 sati , na email: vijece@visoko.gov.ba.

Uvid u tekst Nacrta statuta Grada Visoko moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba,