Obavještenje o nabavci – Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izradu Glavnog projekta saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba