Obavještenje o izmjeni granica i zona gradskog i ostalog građevinskog zemljišta

Obavještavaju se građani općine Visoko da je došlo do izmjena granica i zona gradskog i  ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko.

Općinsko vijeće Visoko, na 5. sjednici, održanoj 25.02.2017. godine, donijelo je Odluku o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko kojom je utvrđeno šest zona na području općine Visoko.

S tim u vezi, na 14. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 26.12.2017. godine, donesena je Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2018. godinu.

Visina komunalne naknade po 1m2 stambenog prostora prema zonama u kojem se nalaze iznosi:

Zone u gradskom građevinskom zemljištu

Zone u ostalom građevinskom zemljištu

Zona

Cijena (KM/1m2)

Zona

Cijena (KM/1m2)

I

0,0476

III

0,0156

II

0,0340

IV

0,0096

III

0,0221

V

0,0048

IV

0,0136

VI

0,0024

 

 

 

 

 

 

 

Uvid u pomenute odluke moguće je izvršiti na web stranici  Općine Visoko(/media/512447/Službeni-glasnik-Općine-Visoko-2-17.pdf i /media/630500/Službeni-glasnik-Općine-Visoko-12-17.pdf),  kao i u prostorijama Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove, kaastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko