Obavještenje JP “Visoko Ekoenergija”

JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko obavještava svoje potrošače da su u petak
05.02.2021. godine planirani radovi na sanaciji oštećenja na dionici gasovoda
Šepak — Zvornik.

Za vrijeme trajanja sanacije, izvršit ćGe se potpuna obustava isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova na sanaciji i normalizaciji snadbjevanja gasom, ukoliko dode do
nestanka gasa, za ponovnu potrošnju potrebno je deblokirati svoje regulatore.

JP “VISOKO EKOENERGIJA” D.O.O. VISOKO