Obavještenje iz Udruženja taksista “VUT” Visoko

Udruženje taksista „VUT“ Visoko poziva članove ovog Udruženja na redovnu godišnju

 SKUPŠTINU

koja će se održati dana 26.01.2017. godine (četvrtak) u Velikoj Sali

Općine Visoko sa početkom u 16:00 sati

Dnevni red Skupštine:

1.  Informacija o primjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza na području

ZE-DO kantona

Izlagač: Koljenović Suada, šef Odsjeka za privredu,

2. Podjela uvjerenja o položenom ispitu za taksi vozače,

3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja i predsjednika Udruženja za 2016. godinu,

4. Utvrđivanje visine članarine za 2017. godinu,

5. Razno.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

TAKSI VOZAČA „VUT“ VISOKO

Cicvara Nedžad