Obavijest za registrovane poljoprivrednike

Obavijest za registrovane poljoprivrednike – prikupljanje dokaza o kupovini sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava (faktura i fiskalnih računa)

Obavještavamo registrovane poljoprivredne proizvođače sa područja Grada Visoko koji su podnijeli zahtjev za podršku poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu u tekućoj godini u svrhu izrade preliminarne liste, da dostave dokaz o izvršenoj kupovini.
Svi poljoprivrednici koji su izvršili nabavku sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava moraju imati dokaz o nabavci:

  • fiskalni račun za fizičko lice
  • faktura i fiskalni račun za pravna lica i poljoprivredne obrte

Registrovani poljoprivrednici kao fizička lica u RPG-u. pored fiskalnih računa dužni su dostaviti i potvrdu o otvorenom bankovnom računu.


Potrebnu dokumentaciju svaki poljoprivrednik pojedinačno dostavlja u koverti (sa naznakom: podrška poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu, naznačenim imenom i prezimenom vlasnika obrta ili gazdinstva) najkasnije do 22.05.2020. godine predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko – kancelarija za poljoprivredu ili u Mjesnim uredima Donje Moštre i Buci svaki dan u periodu od 09:00h do 13:00h.

visoko.gov.ba