Obavijest za proizvođače maline, pravna lica i obrtnike

Obavještavamo sve proizvođače maline, pravna lica i obrtnike koji imaju minimalno 5 dunuma zasada maline, da podnesu P1 obrazac kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZE-DO kantona najkasnije do 01.06.2018. godine, kako bi ostvarili pravo na poticaj za ovu proizvodnju, predviđen Programom poticaja FMVPŠ za 2018. godinu.

 

P1 obrazac možete dobiti u Općini Visoko – kancelarija za poljoprivredu.

 

 

Press Općine Visoko