Obavijest o radnom danu

Obavještavamo građane da će Jedinstveni općinski organ uprave Općine Visoko raditi na dan 15.12.2018. godine (subota).

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu

Press Općine Visoko