Obavijest o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021

Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2021 (osim za mjere „Tražim poslodavca 2021“ i „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“ koje će biti objavljene naknadno) biti otvoren 15.3., 16.3. i 17.3.2021. godine, u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba.

Ujedno obavještavamo nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021 (osim za mjeru „Druga prilika“, koja će biti objavljena naknadno) biti otvoren 17.3., 18.3. i 19.3.2021. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa programima koji su dostupni na www.fzzz.ba.

NAPOMENA: Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda www.fzzz.ba.

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam je Biro rada Visoko, tel 032/731-620.

Gradska uprava Visoko