Obavijest o novčanim podrškama po modelu ruralnog razvoja

Obavještavaju se poljoprivrednici da je Federalno ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede objavilo obavijest o podnošenju zahtjeva za novčanu podršku po modelu ruralnog razvoja.

Podrška je predviđena za ulaganja u:

1. poljoprivredne mašine i priključne uređaje
2. poljoprivrednu opremu
3.nabavku rasplodne stoke
4.izgradnju,proširenje, opremanje građevinskih objekata
5. legalizaciju građevinskih objekata i okolišne standarde
6. podizanje višegodišnjih nasada
7. podrška za ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke
8. Podrška za certifikaciju organske proizvodnje

Prihvatljiva ulaganja su proizvodnja i prerada u sektoru: mliječno i mesno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, proizvodnja voća, povrća i cvijeća, vinogradarstvo, maslinarstvo, proizvodnja žitarica, uljarica, ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva, pčelarstvo i akvakultura.

Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet podrške,sa uključenim PDV-om je 2.000,00 KM za fizičkia lica i obrte,odnosno 4.000,00 KM za pravna lica.

Zahtjevi se podnose za ulaganja izvršena od 01.10.2019. godine do 01.10.2020 godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 05.10.2020.godine,a za ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke do 01.10. 2020.godine.
Informacije o uslovima,potrebnoj dokumentaciji zainteresovani mogu dobiti u Službi za privredu razvoj budžet i finansije soba broj 21 ili pozivom na brj: 032/732-512 i 032/732-516

visoko.gov.ba