Obavijest o načinu rada Odsjeka za privredu

POLJOPRIVREDA:

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja Grada Visoko koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK), da će se ažuriranje podataka,  odnosno prijava promjena na poljoprivrednom gazdinstvu vršiti putem telefonskih poziva, a potpisivanje obrazaca će se vršiti naknadno. 

TELEFONI: 032 732 512

                      032 732 516

Rok za ažuriranje podataka je do 31.03.2020. godine

PRIVREDA:

Obavještavaju se pravna i fizička lica (podnosioci zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad) da obrazac zahtjeva za izdavanje istih, iz nadležnosti Odsjeka za privredu i poljoprivredu,  mogu preuzeti na web stranici Gradske uprave Visoko,

LINK:  /ba/usluge/elektronski-registar/privreda,-razvoj,-bud%C5%BEet-i-finansije.aspx

Obrazac popuniti te  sa svim prilozima kao i kontakt podacima podnosioca zahtjeva  poslati putem pošte: 

Gradska uprava  Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti- Odsjek za privredu, na adresu: Alije Izetbegovića 12 A. 

Nakon prijema podneska stranka će biti kontaktirana u kratkom vremenskom roku a u vezi podnesenog zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona : 032/732 546 , 032/732 545