Obavijest o glasanju putem POSEBNOG MOBILNOG TIMA za birače COVID-19 na Lokalnim izborima 2020. godine

Gradska izborna komisija Visoko obavještava birače čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu, a koji su pozitivni na COVID-19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na kućnom liječenju, zbog čega nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto i da glasaju lično, da će im biti, na njihov zahtjev, omogućeno glasanje „kovertiranim glasačkim listićem“ putem posebnog mobilnog tima COVID 19.

Da bi birač ostvario pravo glasanja putem posebnog mobilnog tima COVID 19, dužan je lično (putem e:maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija osposobljenih za prijem dokumenata, odnosno fotografija dokumenata) ili putem drugog lica, dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji:

– zahtjev za glasanje putem posebnog COVID 19 mobilnog tima  

  („kovertiranim glasačkim listićima“) i priložiti

– medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID 19 i/ili

– medicinski nalaz o pregledu u COVID ambulanti ili medicinski nalaz

   porodičnog ljekara o izvršenom pregledu, i/ili

– akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Prijava se može izvršiti, najkasnije do 15.11.2020. godine, do 9 sati, na sljedeći način:

U Centru za birački spisak Grada Visoko

ul. Alije Izetbegovića 12A – zgrada Gradske uprave;

Putem telefona: 032/732-503, 032/732-581.

Viber broj: 061/717-387, 061/416-652.

Fax: 032/738-386.

E-mail: opcauprava@visoko.gov.ba

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

V I S O K O

Press Grada Visoko