Obavezno podnošenje elektronskih prijava

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH započinje godinu obaveznim elektronskim podnošenjem poreza na dodatu vrijednost /PDV/ i akciznih prijava, a tokom 2019. obveznicima će biti ponuđeno još nekoliko novih elektronskih usluga, najavljuje direktor UIO Miro Džakula.

“To će im olakšati poslovanje i ispunjavanje njihovih obaveza. Želja je da proces registracije u sistem PDV-a bude mnogo kraći, prije svega za one obveznike koji namjeravaju uredno da posluju jer je cilj UIO da bude servis urednim poreskim obveznicima“, naglašava Džakula u intervjuu Srni.

On ističe da je 2018. godina bila rekordna kada je riječ o indirektnim porezima, te da je prikupljeno 7,6 milijardi KM, što je 556 miliona KM više nego u 2017.

Najveće učešće u prihodima od indirektnih poreza ima PDV, zatim prihodi od akciza, te carine i putarine.

DŽakula ukazuje da je po osnovu povrata PDV-a privredi BiH u 2018. godini vraćeno 1,374 milijardi KM.

Najveći dio ovih sredstava otišao je izvozno orijentisanim kompanijama, ali i svim ostalim koji su imali određena ulaganja, prije svega u proširenje proizvodnih kapaciteta.

“Povrat PDV-a dali smo onima koji su to ostvarili u skladu sa zakonskim propisima. To je utvrđivano kontrolama koje su sprovodili inspektori u Sektoru za poreze UIO, pri čemu su u jedanaest mjeseci 2018. godine ukupno izvršene 7.602 kontrole kod poreznih obveznika i tom prilikom naknadno je utvrđena porezna obaveza u iznosu od 77 miliona KM”, precizira Džakula.

UIO je raspodjelu prihoda od indirektnih poreza vršila u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i po odlukama o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima.

DŽakula navodi podatke po kojima su, prema toj podjeli, zajedničke institucije BiH dobile 750 miliona KM na godišnjem nivou, kao što je to bilo i prethodnih godina.

Republici Srpskoj je pripalo 1,7 milijardi KM, Federacija BiH je dobila više od 3,3 milijarde KM, a Brčko distrikt nešto više 180 miliona KM.

“Moram pomenuti i prihode od posebne putarine za izgradnju auto-puteva u BiH, gdje smo u 2018. godini rasporedili više od 355 miliona KM na način kako je odredio Upravni odbor UIO. Federacija BiH dobila je 59 odsto, Republika Srpska 39 odsto, a Brčko distrikt dva odsto sredstava“, navodi Džakula.

On napominje da je UIO tokom 2018. godine prema nadležnim tužilaštvima podnio ukupno 115 prijava u slučajevima kada je postojala sumnja da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza.

U tim slučajevima šteta budžeta zajedničkih institucija procijenjena je na 27,5 miliona KM, kaže Džakula.

Srna