O stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2016.

5. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) zakazana je za 25.02.2017. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11 sati,

Na dnevnom redu će se nači

Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2016. godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti

U dokumentu Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2016. godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti nalaze se informacije, podaci i statistički pokazatelji o ostvarenoj proizvodnji u 2016. godini po razvrstanim proizvodnim granama poljoprivrede. Predstavljeni su svi poticaji sa federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa koje su ostvarili poljoprivredni proizvođači sa općine Visoko. U uvodu je predstavljen strukturni izvještaj o zemljišnim posjedima, broju RPG-a (reg. poljoprivredna gazdinstva) i obrta. Detaljno je predstavljen prikaz proizvedenih i otkupljenih količina poljoprivrednih proizvoda kako u animalnoj tako i u biljnoj proizvodnji, evidentirani otkupljivači registrovani u drugim općinama, a posluju na općini Visoko, te predložene mjere za unapređenje realnog stanja za svaku pojedinačnu poljoprivrednu proizvodnju. U drugom dijelu izvještaja hronološki su predstavljene i prikazane realizovane aktivnosti i projekti od strane Općine Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti za 2016. godinu u oblasti poljoprivrede.

Svi navedeni podaci i statistički pokazatelji se isključivo odnose na upisana poljoprivredna gazdinstva u Registar, porodična poljoprivredna gazdinstva, obrte i privredne subjekte koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom preuzeti presjekom stanja na dan: 01.01.2017. godine uz određene procjene za pojedine proizvodnje.

Dokument:

Naslovna

Informacija

Zaključak