O aktivnostima CZ Općine Visoko

Na svečanoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH, Općinskoj službi za civilnu zaštitu dodijeljena je zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u FBiH.

Tim povodom gđa. Edina Ahmetović – pomoćnica Općinske načelnice u Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu i gosp. Almir Osmanbegović – načelnik štaba CZ Općine Visoko javnost su informisali o aktivnostima CZ Općine Visoko.

Akcentirani su mnogobrojni projekti koji su uspješno realizirani i najavljene su predstojeće aktivnosti.

Slika 3

„U decembru 2017. godine na području općine Visoko boravio je Federalni štab CZ prilikom aktivnosti na pronalaženju tijela dvojice mladića koji su se utopili u Sarajevu.

Tom prilikom Služba CZ Općine Visoko je sve svoje kapacitete stavila na raspolaganje, a pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) su u naselju Čekrekčije izvukli tijelo utopljenog mladića“, izjavila je gđa. Ahmetović i nastavila:

„Sve ove aktivnosti obavili smo uz maksimalan trud, zalaganje i humanost, ne očekujući bilo kakva priznanja.

Priznanje koje smo dobili od Federalnog štaba CZ mnogo nam znači, a mi u kontinuitetu radimo na jačanju svojih struktura zaštite i spašavanja i to kroz sistem opremanja i osposobljavanja struktura Civilne zaštite“, pojasnila je gđa. Ahmetović i saopštila kako je u protekle dvije godine nabavljena oprema za gotovo sve strukture Civilne zaštite u vrijednosti oko 800.000 KM.

Ove godine realizovat će se ugovor oko nabavke vatrogasne cisterne, tako da će u cjelokupnu opremu biti uloženo oko 1.000.000 KM.

Slika 1

Naglasila je da se paralelno uz aktivnosti nabavke opreme vrše i aktivnosti na osposobljavanju pripadnika CZ Općine Visoko.

„U 2016. godini organizovali smo združenu vježbu svih struktura Civilne zaštite na platou KC Altindag-Visoko.

Ta vježba je ocijenjena kao veoma uspješna, a u 2017. godini organizovali smo smotru i vježbe vatrogasaca ZDK povodom obilježavanja Međunarodnog dana vatrogastva i obilježavanja 120 godina vatrogastva na području općine Visoko.

Finasijski pomažemo sve strukture Civilne zaštite da provode svoje edukacije, a prvenstveno želim da istaknem edukacije koje provodi Služba za zaštitu na vodi i pod vodom, koja je organizovana pri Udruženju građana EKO „Viking“ Visoko“, podsjetila je gđa. Ahmetović i istakla besprijekornu saradnju sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom (PVJ) i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom (DVD) Visoko, prilikom koje se veoma često izvode zajedničke pokazne i edukacijske vježbe.

Potom se osvrnula na još neke aktivnosti koje se provode u sklopu CZ Općine Visoko. Potenciran je konstantan rad na uklanjanju minskih neeksplodiranih sredstava, što automatski poboljšava sigurnost svih mještana na visočkoj općini.

Slika 2

„U protekle dvije godine smo, u saradnji sa timom za uništavanje, uklonili i uništili oko 300 komada neeksplodiranih sredstava.

Paralelno realizujemo i projekte deminiranja, a prethodna četiri projekta deminiranja na području visočke općine finansirana su od strane američke vlade.

Ukupna površina deminiranih terena je 200.000 kvadratnih metara.

Želim da istaknem i aktivnosti koje provodi PVJ na gašenju požara i pomoći unesrećenima.

U protekle dvije godine zabilježili smo oko 360 intervencija“, objasnila je gđa. Ahmetović i zaključila kako je edukacijski segment stanovništva veoma bitan.

„Naša PVJ svake godine obilazi osnovne i srednje škole i privredna društva s ciljem pokazne vježbe i preventivnih protupožarnih mjera.

U prošloj godini izvršili smo edukaciju 500 učenika osnovnih škola na temu: „Problemi oko mina i opasnosti koje nam prijete od mina“.

Radili smo i na izradi promotivnog materijala Kantonalne uprave CZ i tom prilikom obradili temu: „Požar na stambenim objektima“, s akcentom na požare na dimnjacima.

Nastavljamo sa jačanjem svih kapaciteta Civilne zaštite i pozivam građane općine Visoko da rade na samozaštiti.

Predstoje nam povoljnije vremenske prilike, tako da građane pozivam da ne vrše paljenje trave, rastinja, zatim da ne bacaju smeće u vodotoke, da prilikom izgradnje objekata vode računa o postavljanju instalacija u skladu sa tehničkom dokumentacijom, jer samo na taj način jačaju sve kapacitete Civilne zaštite i jačaju sigurnost svih stanovnika.

Samo na taj način možemo očekivati manji broj nezgoda i manje posljedice za ljude i imovinu“, poručila je gđa. Ahmetović.

Slika 4

Almir Osmanbegović je podsjetio da su u sklopu Štaba CZ Općine Visoko održane tri sjednice, prva konstituirajuća i dvije redovne sjednice.

Konstatovao je da su pripadnici Službe CZ Općine Visoko, u periodu od 3. do 4. februara, kada se desilo izlijevanje bujičnih oborinskih voda, pravovremeno odgovorili na izazove i djelovali interventno, te nakon toga izvršili obilazak ugroženih područja i raspoloživom mehanizacijom, zajedno sa mještanima, izvršili neophodno prokopavanje kanala za odvođenje vode uz cestu, kako bi voda mogla nesmetano oticati, što je umanjilo razmjere vremenske nepogode.

Nakon toga se osvrnuo na još nekoliko projekata koji su realizirani u saradnji sa Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

„Uspješno je realiziran projekat sanacije „Klizište Klisa“ nakon odobrenh sredstava na osnovu aplikacije Upravljanje rizicima nastalim prirodnim katastrofama u BiH prema UNDP-u, i to u iznosu od 160.000 KM, uz partnersko sufinansiranje Općine Visoko, ukupne vrijednosti 360.000 KM.

CZ Općine Visoko je okončala realizaciju projekta izgradnje potpornog zida u naselju Carica, a u cilju rješavanja problema uzrokovanih poplavama i klizištima.

Vrijednost ovih radova iznosila je 10.000 KM.

S ciljem rješavanja još jednog problema uzrokovanog poplavama i klizištima, CZ Općine Visoko je realizirala projekat izgradnje potpornog zida na lokaciji Kraljevačkog potoka u ulici Rašidovića“, podsjetio je gosp. Osmanbegović i javnost informisao o činjenici da je u cilju sanacije postojećeg stanja Služba CZ, u saradnji sa ostalim Općinskim službama, pristupila realizaciji izrade projektnih zadataka sa ciljem izrade projektne dokumentacije za pripremu sanacije kritičnih područja koja se nalaze na prostoru naše općine.

Slika 5

Istakao je podatak da je tokom prošle godine Služba CZ Općine Visoko potpisala dva sporazuma sa Kantonalnom upravom CZ za saniranje šteta nastalih prirodnim nepogodama na rekonstrukciji postojeće trase lokalnog puta Porječani – Podvinje, kao i sanaciji lokalnog puta na području Željezničke stanice u MZ Porječani.

Postupak javne nabake za realizaciju ovih radova je u toku i njihova realizacija se očekuje tokom ove godine.

Naglasio je značaj formiranja radne grupe CZ Općine Visoko, koja će u narednom periodu obilaziti kritične lokacije mjesnih potoka, te evidentirati trenutno stanje i predložiti hitne mjere koje je neophodno provesti u saradnji sa resornim Općinskim službama.

Slika 6

Ponovljen je apel svim stanovnicima visočke općine da ubuduće otpad odlažu na primjerena mjesta i ekološki savjesno se ponašaju prema svojoj okolini kako bi ovakvi problemi postali prošlost.

Poručeno je i da je Općinski štab CZ Visoko, kao centralna funkcija općine, uvijek spreman i pripravan da rukovodi svim akcijama zaštite i spašavanja u slučaju elementarnih nepogoda.

 

 

 

Press Općine Visoko