Novo zaduženje Vlade ZDK od 28.500.000KM

741

Vlada Zeničko dobojskog kantona donijela je na posljednjoj sjednici Odluku o pokretanju procedura za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 28 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka radi pokrića tekućeg i dijela naslijeđenog deficita.

-Kreditno zaduženje će se realizovati u 5 lotova jer bh banke nisu u mogućnosti plasirati cjelokupan iznos, pojasnio je na današnjoj pres konferenciji kantonalni premijer Miralem Galijašević.

Resorni ministar Andrej Kajić podsjeća da je kreditno zaduženje uvršteno u ovogodišnji budžet i zakon o njegovom izvršavanju.

-Uskoro će biti objavljen javni poziv a okončanje procedure moglo bi uslijediti za oko 2,5 mjeseca. Ovaj iznos je izabran kako bi pomogli i privredu Kantona, prema kojoj imamo dugovanja, a koja je primorana uzimati kredite sa nepovoljnim uslovima na tržištu kapitala, dodao je ministar Kajić.

Vlada ZDK je razmatrala i prihvatila Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja za 2015. godinu.

Prema riječima resornog ministra, Fahrudina Čolakovića, ukupan borački budžet je u iznosu od 8 miliona i 746 hiljada konvertibilnih maraka. Pri tom ističe, da je dobijena podrška boračkih udruženja i organizacija.

-Ova Vlada i Miniistarstvo naslijedili su i neizmirene obaveze iz prethodne dvije godine, stoga će prioritet u plaćanju biti starost naloga, dodao je ministar Čolaković.
Usvojeno je i 6 od ukupno 13 programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2015. godinu, među kojima i transfer za smještaj studenata u studentske centre i stipendiranje studenata.

Usvojen je i program utroška Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pri čemu je podsticaj u poljoprivredi vrijedan 2 miliona maraka. Vlada je razmatrala i Izvještaje o radu Univerziteta Zenica i javne ustanove Penzionerski dom za prošlu godinu.

Komentari

komentara