Novo rukovodstvo Gradskog nogometnog saveza Visoko na radnom sastanku sa gradonačelnikom

Danas je u kabinetu gradonačelnika održan radni sastanak s predstavnicima Gradskog nogometnog saveza Visoko na kojem se razgovaralo o planiranim aktivnostima koje će se pokrenuti u narednom periodu, a bazirane su na ponovnom pokretanju Gradske nogometne lige u Visokom.

Gradonačelnik Ganić je čestitao Ramizu Omanoviću na izboru za predsjednika Skupštine, Sakibu Porči na izboru za predsjednika Saveza i Mirzetu Hindiji na izboru za tehničkog sekretara, te se zahvalio na poduzetim aktivnostima koje su provedene u proteklom periodu kako bi se izvršila preregistracija, izabralo rukovodstvo i kreirao program rada.

U narednom periodu održat će se sastanci i sa predstavnicima drugih sportova koji egzistiraju na području našeg grada.

Press Grada Visoko