Novi tepisi u Hadži Muruvetovoj džamiji (Kraljevac) – Foto

Novi tepisi su donacija, a donator ne želi da se javno afirmiše. Danas smo zabilježili aktivnosti na realizaciji donatorske podrške.

Hadži Muruvetova džamija (Kraljevac), izgrađena je u 17. stoljeću, današnji izgled je dobila ponovnom gradnjom 1986. godine.

Vakufska imovina u džematu: džamija, mekteb i mezaristan Bešike. U sastavu ovog džemata je i Saračica.

Na blagom uzvišenju Kraljevca nalazi se džamija sa haremom (majstariji nišan sa tarihom ima uklesanu 1063. po Hidžri – 1652.).

Džamija je locirana u izuzetno lijepom ambijentu i uklopljena je u njega tako da čini nerazdvojnu cjelinu.

Na društvenoj mreži FB: FOTO: Novi tepisi u Hadži Muruvetovoj džamiji (Kraljevac)