Novi radovi na autoputu Visoko – Podlugovi

JP Autoceste FBiH objavile su tender za izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi –Visoko. Tender je vrijedan 10.800.000,00 KM.

Dionica autoceste A1 Podlugovi – Visoko puštena je u saobraćaj u junu 2005. godine, međutim prilikom projektovanja i  izgradnje nije uzet u obzir negativni uticaj autoceste sa aspekta buke, odnosno nisu izgrađeni zidovi za zaštitu od buke. Vremenom se pokazalo da su bukobrani potrebni na ovoj dionici.

Rok za izvođenje radova 11 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača radova.

Period trajanja ugovora je 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 01.11.2019.godine do 10:00 sati.

Akta.ba