Novi članovi Kantonalnog izvršnog odbora SDA ZDK

Povjerenje za članove Kantonalnog izvršnog odbora dobili su: Almedin Aliefendić, Admir Avdić, Emir Bešlagić, Mirnes Burkić, Emira Drnda-Čičeklić, Zakir Đafo, Mirza Ganić, Senad Huseinagić, Ćazim Huskić, Senahid Ibrahimović, Muhamed Jusufović, Alma Kamenjaš, Spahija Kozlić, Eldis Kusur, Muamer Mandra, Nagib Mujkić, Nezir Pivić, Muamer Salkić, Dženan Smajić, Alija Tokmić, Mirela Mateša-Bukva, Nebojša Nikolić.

Miralem Galijašević je ponovno izabran za predsjednika Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Zeničko-dobojskog kantona.

Također su jednoglasno izabrani i potpredsjednici, Zeničanka Belma Pojskić i Mirsad Hadžić iz Tešnja, a izabran je i novi saziv Izvršnog odbora KO SDA ZDK.