Nova TV BiH o visočkoj pekari Kraljevac

Nova TV BiH o visočkoj pekari Kraljevac: Tajnovita receptura i krušna peć garant stogodišnje kvalitete

Pekara “Kraljevac” iz Visokog baštini stoljetnu tradiciju. Ista krušna peć u kojoj je napravljen prvi hljeb 1912. godine radi i danas, a recept, čiji su detalji ostali tajna, nije izmijenjen. U Visokom svi znaju gdje je pekara “Kraljevac”. I ekipa Nove IN je odlučila posjetiti.

Nova BH TV