Nova naredba Kriznog štaba u FBIH: Počinje se primjenjivati od sutra

Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od subote 19.09., te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.


Novom Naredbom opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je uz mjere koje se primjenjuju u drugim obrazovnim ustanovama i u školama proširena dijelom koji se tiče visokog obrazovanja:

Nastava na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 odvija se uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19. Početak nastave na fakultetima u novoj akademskoj godini 2020/2021 počinje sukladno zakonu i na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona –  stoji u naredbi kojom je definirano i kako se “svi oblici nastave na fakultetima, kao i ostale poslovne aktivnosti (konsultacije sa studentima, ispiti, sjednice nastavnog vijeća i sl.), gdje god je to moguće, trebaju održavati na daljinu primjenom informatičko-komunikacijske tehnologije (on-line nastava, putem konferencijskih poziva, e-maila, Skype-a i sl.)”.

https://external.fsjj2-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCSoz5zIBF0h0u9&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fcovid19.fmoh.gov.ba%2Fuploads%2Ffiles%2Ff4d6e2f2349fe86c2a7fe0a9bc1967aee94622eb.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_cb=1&_nc_hash=AQCZQkrJ9_XXHNKj