NK Bosna: Konkurs za trenera omladinskih selekcija

Na osnovu potreba nogometnog kluba „BOSNA“ Visoko, te težnji ka vrhunskoj kvaliteti rada sa omladinskim pogonima Kluba, nogometni klub „Bosna“ raspisuje  slijedeći:

KONKURS ZA TRENERE OMLADINSKIH SELEKCIJA

Trener omladinskih selekcija obavlja sljedeće poslove:

– Pripremanje ekipe;
– Svakodnevno obavljanje treninga i ostalih radnih zadataka;
– Vođenje evidencije o prisustvu igrača na treningu na dnevnoj osnovi;
– Odgojno, vaspitno, pedagoški i stručno djelovanje na stvaranju sportske ličnosti igrača;
– Opominjanje oko naplate članarine za prethodni mjesec nakon dobijanja izvještaja iz Kluba o neplaćenoj članarini;
– Dostavljanje mjesečnog izvještaja o obavljenim aktivnostima za protekli mjesec u pisanoj formi koordinatoru svih selekcija Kluba najkasnije do 10. narednog mjeseca;
– Ostvarivanje sportske i stručne saradnje sa ostalim trenerima u Klubu;
– Pridržavanje pravila nogometne igre u skladu sa aktima NS/FS BiH;
– Čuvanje ugleda, renomea i tradicije Kluba;
– Odgovornost za ponašanje igrača svoje selekcije i njihovog odnos prema Klubu;
– Ulaganje svojih stručnih, organizacionih i drugih sposobnosti u blagovremenom izvršavanju obaveza;
– Ostali poslovi po nalogu koordinatora svih selekcija Kluba;

Svi kandidati za poziciju Trenera omladinskih selekcija  Nogometni klub Bosna iz Visokog koji je predmet konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,
– da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup ovjerena izjava.
– ljekrsko uvjerenje o radnoj sposobnosti

Pored opštih kriterija, kandidati za trenera omladinskih selekcija (juniori, kadeti, pioniri/predpioniri, pjetlići)  moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

– minimalno nacionalna C licenca (za takmičarske selekcije);
– minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u omladinskim selekcijama;
– Za trenera PJETLIĆA diploma o završenom Fakulteu za tjelesni odgoj i sport, dokaz da je bio aktivan nogometaš

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

– CV životopis/biografija,
– Potvrda o posjedovanju minimalno nacionalne C licence,
-Potvrda o završenom Fakultetu za tjelesni odgoj i sport , dokaz da je bio aktivan nogometaš (selekcija PJETLIĆA),
– Dokaz o radnom iskustvu,
– Plan i program rada za period od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 10 (deset) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Predsjednik Komisije za izbor trenera
Zijad
 Breščić