Nivo povjerenja građana u institucije sigurnosti najmanji je u FBiH

708

Prema nalazima istraživanja javnog mnijenja o percepciji, stavovima i mišljenju građana o korupciji u sigurnosnom sektoru, 76,5 posto građana BiH smatra da institucije sigurnosti u BiH ne čine dovoljno u borbi protiv korupcije.

Nivo povjerenja građana u institucije sigurnosti, kada je riječ o borbi protiv korupcije, najniži je u Federaciji i iznosi 17 posto, dok je u RS prilično veći sa 32,1, a daleko povoljniji u Brčko Distriktu sa 54,5 posto iskazanog povjerenja.

Rezultati ukazuju da pri iskazivanju ovakvog mišljenja gotovo ne postoji razlika među ispitanicima kada je u pitanju nivo obrazovanja, starosna dob ili zaposlenost.

Stepen nepovjerenja građana najizraženiji je u odnosu na sektor pravosuđa jer 32,5 posto od ukupnog broja ispitanika smatra da nema nimalo povjerenja u institucije pravosuđa, dok najmanji procent od 13,5 posto nema povjerenje u sektor odbrane.

– S obzirom na ovakve rezultate i očito nepovjerenje građana u institucije sigurnosti kada je riječ o njihovoj borbi protiv korupcije, ne iznenađuje to što građani ocjenjuju sigurnosne institucije neefikasnima. Kao najmanje efikasne ocijenili su pravosuđe, policiju i institucije koje kontroliraju prijelaz ljudi i roba preko granice (carina i Granična policija), pri čemu samo 7,3 posto ispitanika smatra carinu i Graničnu policiju veoma efikasnim u borbi protiv korupcije, a 10,6 posto smatra pravosudne institucije efikasnima – kaže Alma Kovačević, koordinator projekta istraživanja.

(Istraživanje je proveo Centar za sigurnosne studije u okviru Projekta „Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru“, koji finansira Evropska unija)

O anketi

Reprezentativni uzorak: 1.500 građana BiH

Metoda: slučajni izbor “lice u lice”

Vrijeme: novembar 2014.-januar 2015.

Komentari

komentara