Nezavisni kandidati za Visoko

35. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

CIK BIH

BABIĆ AMRA za gradonačelnicu

Kandidati za Gradsko vijeće Visoko:
SMAJEVIĆ IZET
ŠPIODIĆ ELVIR
FEJZIĆ BAJRO
KARDAŠ KEMAL
ZERDO AIDA
ALIBEGOVIĆ MIRSAD
OHRAN AKIF
DŽAFIĆ EDIN
BURKO SMAJIĆ MINELA
SUBAŠA HALIMA
VALJEVAC MAHIR
BUZA EVELIN
BEČAR BALTA AJLA
JAMAKOVIĆ DŽENETA
SPAHOVIĆ SEMIR
BRKIĆ RAMIZ
BABIĆ ENIZ
OSMANOVIĆ REFIJA
PURIŠEVIĆ SALIH
OSMANBEGOVIĆ ALMIR
ŠABANOVIĆ ELVEDIN
MUŠINBEGOVIĆ AMIRA
MUSLIJA MIDHAT
MALIĆ-ZEČEVIĆ MAJA