Nezavisne liste za Općinu Visoko obična politička farsa ili se raspada?

Nezavisna lista za Općinu Visoko u aktualni saziv Općinskog vijeća Visoko dala je OSAM vijećnika: Izet Smajević, Aida Zerdo, Bajro Fejzić, Kemal Kardaš, Elvir Špiodić, Edin Džafić, Salih Purišević i Akif Ohran.

Iz dostupnih općinskih dokumenata, a nakon naredne sjednice Općinskog vijeća Visoko, ovaj politički subjekt će imati samo PET vijećnika u aktuelnom sazivu zakonodavne vlasti u Visokom.

Iz službenih dokumenat Općinskog vijeća Visoko je evidentno da se u samom konstituisanju dio vijećnika iste opredjelio za druge partije:

– Klubu vijećnika Bosanskohercegovačke patriotske stranke se priključio SALIH PURIŠEVIĆ

– Klubu vijećnika Demokratske fronte priključio se EDIN DŽAFIĆ

Za sjednicu Općinskog vijeća Visoko, zakaznu za 30. oktobar, predložene su izmjene u sastavu Kolegija te se ukida koledij SDP-a, a formira novi Klub vijećnika ASDA na način da vijećnik Nezavisne liste za Općinu Visoko AKIF OHRAN postaje član ove političke partije i sa Dariom Pekićem čine vijećnički klub.

U obrazloženju odluke koja će se naći pred vijećnicima se kaže:
“Vijećnik Akif Ohran, 16.10.2017. godine pismeno je  obavijestio predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko da napušta Klub vijećnika Nezavisne liste za Općinu Visoko i  da će u Općinskom vijeću Visoko djelovati u sastavu Kluba vijećnika ASDA.Dario Pekić, zamjenik predsjednika Kluba vijećnika ASDA, 16.10.2017. godine pismeno je  obavijestio predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko o novom sastavu Kluba vijećnika ASDA.

Na osnovu navedenog Komisija za izbor i imenovanja, na sjednici održanoj 17.10.2017. godine, utvrdila je Prijedlog odluke koji se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.”

Ako se ove činjenice sagledavaju politički principijelno, onda je više nego evidentno da se Nezavisna lista za Općinu Visoko, brže od ostalih političkih partija raspada. Za period od godinu dana ostali su bez TRI vijećnika.
Međutim, više je vjerovatno da se radi o LJUDSKOM ODRONU nego političkom piranju.
Strateški se UNIŠTAVA svaki vid opozicinog djelovanja unutar aktuelne vlasti.
Od ove činjenice ima još jedna PORAZNIJA, a ogleda se u tome da POLITIČKI AKTERI koji bi formalno trebali biti OPOZICIJA u ovom trenutku o svmu “mudro šute”.
SDP u Visokom ostaje bez Kluba vijećnika, a da svoje biračko tijelo ne obavještava o toj činjenici i nemamo službeni, javni, transparentni stav po tom pitanju.
SDA Visoko je trenutno najmnogoljudnija politička stranka u Općinskom vijeću Visoko, naravno formalno.
U narednom periodu treba očekivati i nove ODRONE vijećnika koji se još nisu odlučili pod kojim političkim subjektom će nastaviti vlastiti rad u Općinskom vijeću Visoko.

Visoko.ba