Dejan Šćepanović, vijećnik u općinskom vijeću Visoko

dejan scepanovicDejan Šćepanović je rođen 07.12.1987. u Visokom.

Političko iskustvo: Predsjednik FOM SDPBIH OO VIsoko (2010-2012), PR SDP BIH OO Visoko (2011-
2013), Član Predsjedništva SDPBIH OO Visoko (2010-2013), Potpredsjednik KO FOM SDP BIH ZDK (od
2013.) i trenutno je vijećnik u općinskom vijeću Visoko (2012. do 2016.).

www.visocko-oko.co.ba