Nermin Šečo: Srebrenica – vječna bol i vječna opomena cijelom čovječanstvu

346

Međunarodni moćnici, zapravo svi oni koji su odlučivali o sudbni Bosne i Hercegovine su izuzetno znali za neravnopavan odnos snaga na bosanskohercegovačkom ratištu, kao i to da da se Jugoslavenska armija potpuno stavila u službu Karađžićeve vojske i drugih paravojnih formacija. Oni ipak nisu ništa učinili na tome da se ukine embargo na uvoz oružja, kao i da se na drugi način pomogne Bosni i Hercegovini i da se kazni agresor.
Samo zahvaljujući herojskom otporu i natčovječanskim naporima stasajuće bosanske Armije, Bosna i Hercegovina je ipak do januara 1993.godine sačuvana, iako na znatno reduciranom teritoriju.
Ohrabrenje agresoru posebno je dolazilo zbog pasivnog, čak i sramnog odnosa takozvanih zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija, što će kasnije biti iskazano u najvećoj ratnoj tragediji i zločinu genocida izvršenim u Srebrenici i Žepi. Zločin genocid izvršen nad Bošnjacima u Srebrenici je najveći pojedinačni zločin genocida izvršen u Evropi od vremena holokausta nad jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Ponašanje ne samo holandskog bataljona već i cijele međunarodne zajednice uoči i poslije pada Srebrenice bilo je sramno.Tu se pokazala sva besćutnost, beskrupuloznost i licemjerstvo međunarodne zajednice. Da je tada, npr.u Evropi pobijeno deset hiljada zečeva ili ptica više bi se alarmiralo svjetsko javno mnijenje i povelo pitanje odgovornosti za one koji su mirno posmatrali ta ubijana.
Srebrenica će ostati sinonim birokratske nemoći UN, te sukobljenosti interesa i neolokonijalne politike UN-a. Srebrenica je naša najveća rana, tuga, bol i lekcija cijelom čovječanstvu. Genocid u Srebrenici se sistematski planirao i odvijao. Zapamtimo, tek rođeno dijete je u Potočarima, 11. jula 1995. godine ubijeno, na oči njegove majke, koja ga nije uspjela ni zadojiti, pa ni ime mu dati!!! Neka je prokletstvo na izvršitelja ovog zločina,na sve one koji su na boli koji način sudjelovali u genocidu u zaštićenim zonama, a posebno Srebrenici i na one koji su trebali i mogli, a nisu zaustavili zločin!

Srebrenica je mjesto ispita savjesti za sve one koji su mogli a nisu spriječili zločin protiv čovjeka. Srebrenica je ime koje danas kruži oko svijeta da probudi savjest čovječanstva koje se mora suočiti sa samim sobom i između dobra i zla izabrati svoje dobro. Novi nijemi,a tako glsni svjedoci geocida stižu u Potočare, teška je njihova optužba, a još je teža kazna Onoga koji kaže “ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je ubio čitav svijet“.

Na kraju, u svemu tome je jačao INAT Bosne koja je doista u gotovo četverogodišnjem pustošenju <<i posna i bosa i hladna i gladna>>,ali i <<prkosna od sna>> za slobodom koju nikakva sila i nikakav genocid neće moći uništiti.

Ne zaboravimo da mrtva usta ne govre, zato je dug na nama.

Komentari

komentara