Nermin Šečo: Predizborna poruka biračima

Moja kandidatura za Predstavnički dom PS BIH, je moj pokušaj da kroz najvišu legislativnu vlast pokušavam popraviti stanje naše zemlje.Svi znamo da su razvijena privreda i ekonomija krucijalni uslovi za socijalnu i pravu državu,i visok životni standard građana.

S toga, kao mlada osoba,smatram da rješenje problema leži u detektovanju istog.A sposoban sam da primjetim,da svi ostali problemi u našoj zemlji dolaze od loše ekonomske situacije,koja je uzrokovana nedovoljno razvijenom privredom,odnosno nemogućnosti da se mladi i obrazovani ljudi zaposle u realnom sektoru.

Ako budem izabran,odnosno ako dobijem povjerenje građana,u PS BIH,zalagat ću se na donošenju zakona koji će stvoriti uslove za strana ulaganja,odnosno donošenje zakona koji će ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine.

Mi mladi,trebamo biti titulari aktivnosti na svim nivoima vlasti,a birači bi trebali da pokažu da vjeruju nama mladima i da im mladi ne budu samo na jeziku,nego da nas zaokruže i na glasačkom listiću.

Narod ne rješava problem,narod bira one koji za njih rješavaju probleme.Nikad nisam bio dio problema,nego samo dio rješenja!

-Na kraju,promjena će sigurno krenuti iz Visokog!!!

Narod ne rješava probleme, narod bira one koji za njih rješavaju probleme: Nikad nisam bio dio problema, nego sam dio rješenja!