Nermana Arnautović – srebrena značka prvog ciklusa Filozofskog fakulteta

U sarajevskom Domu mladih danas je upriličena 16. svečana promocija 5.088 diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA), najvećeg i najstarijeg univerziteta u Bosni i Hercegovini.

U okviru svečanosti predstavljeno je i 200 dobitnika posebnih priznanja Univerziteta u Sarajevu i to dobitnika zlatne značke, srebrne značke i Povelje Univerziteta u Sarajevu.

Nermana Arnautović – srebrena značka prvog ciklusa Filozofskog fakulteta

“Drago mi je što sam ove godine dobitnica srebrene značke Filozofskog fakulteta na Odsjeku za književnost naroda BiH i bosanski, hrvatski i srpski jezik. Ovo je značajno priznanje za sve nas studente. Hvala mojim profesorima na prenesom znanju, odličnim i korisnim savjetima i nesebičnoj podršci. Svakako najveća zahvala pripada mojoj porodici. Čestitam svim studentima uz želju da nastavimo nizati uspjehe. “