“Nepodnošljivi smrad” Preventa “zadovoljavaja važeće zakonske norme”

Federalna uprava za inspekcijske poslove: TQM d.o.o Lukavac u svom izvještaju tvrdi da nema opasnosti od Preventovog smrada

Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je Obavještenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a na osnovu ranije poslaničke inicijative visočkog zastupnika u Skupštini ZDK, Amira Ganića (ASDA).

 

U Obavještenju stoji:

Aktom broja i datuma veze, dostavili ste nam “Poslaničku inicijativu”, upućenu od zastupnika u Skupštini ZDK prof.dr. Amir Ganić iz Visokog, vezano za kontrolu pravnog lica  PREVENT LEATHER SARAJEVO d.o.o koje upravlja pogonom za preradu sirove kože u Topuzovom polju, a iz kojeg, kako se navodi dolazi “nepodnošljivi smrad”.

U vezi sa navedenim, obaviještavamo vas o slijedećem:

Federalni inspektor za zaštitu okoliša je dana 11.04.2017.godine izvršio inspekcijski nadzor na predmetnom pogonu. U vrijeme inspekcijskog nadzora evidentirano je da je najveći izvor neugodnih mirisa  postrojenje za tretman otpadnih voda, te da je operator u julu 2017.godine izvršio sva mjerenja emisija u okoliš, propisana okolinskom dozvolom. Tako su i mjerenja kvaliteta zraka H2S, NH3 i SO2 iz tehnoloških postrojenja izvršena 05.07.2017.godine od strane laboratorije TQM d.o.o Lukavac na deset mjernih mjesta. Mjerenja izvršena na na dva mjerna mjesta  kod postrojenja za tretman otpadnih voda, pet mjernih mjesta na krovnim ispustima iz pogona  za bojenje kože i tri mjerna mjesta na ventilacionim ispustima iz pogona za tretman i obradu kože i sva navedena postrojenja su bila u funkciji.

Uvidom u rezultate mjerenja vidi se da su koncetracije H2S, NH3 i SO2 na navedenim ispustima znatno ispod graničnih vrijednosti. U zaključku izvještaja o mjerenjima zagađujućih materija u zrak od 10.07.2017.godine između ostalog stoji: “Također se može zaključiti da izmjenama vrijednosti zagađujućih materija u zrak H2S, NH3 i SO2 na ispustima postrojenja za tretman otpadnih voda i pogona za tretman, obradu i bojenje kože zadovoljavaju važeće zakonske norme”.

Federalni inspektor zaštite okoliša

Omer Čaušević