Neki bi ti nazvali poraženim društvom

Urušavanje demokratije manipulacijama izvršne vlasti

Demokratija je ovdje ispražnjena od smisla. Istina je postala manipulativni rekvizit u rukama vlasti. Od presudne važnosti postalo je prekomjerno jačanje izvršne vlasti zasnovano na obećanjima ljudi koji svim sredstvima legitimiziraju vlastitu volju kao jedinu ISTINU i kao „volju biračkog tijela“ – „volju naroda“.

Fasada od demokratije i vješto manipuliranje izbornim rezultatima nisu nam dinijeli ništa novo. Manipulacijama i pritiscima, prijatnjama i ucjenama dobili smo aktuelnu vlast te smo prisiljeni da to mirno pratimo. Neki bi ti nazvali poraženim društvom, a službena politika pobjedom demokratije.

Lokalnu vlast je formirao politički „surogat“ sa nekih – nit 30% biračkog povjerenja na način da je marginalnim političkim subjektima, sa po 100-tinjak glasova biračkog tijela, „pozajmljen“ vlastiti vijećnički kadar kako bi se formirali vijećnički klubovi i zatvorio formalni krug političkog subjektiviteta. Znači u startu, prije nego su i formirani, zloupotrijebili su manevarski prostor izbornog zakonodavstva na uštrb političke principijelnosti i političke odgovornosti, a sve za potrebe politike “DJL”.

Visoko nema političkog subjekta da artikuliše društveno-političku zbilju. To što se naziva političkim partijama jesu prije NVO projekti u kojima se ne nazire politički identitet. To su interesne skupine koje povezuje težnja za rješavanjem egzistencionalnih potreba poreskim novcima.

Društveni akteri su davno prestali biti to, a postali su produžena ruka vlasti – ogledalo svega što u društvu preziremo. Sramotna je uloga „intelektualaca“ i „društveno odgovornih pojedinaca“ koji svojim integritetom daju legitimitet i legalitet politikantskim ublehašima što se političkim akterima zovu.
Upošljavanje svojte, lojalnih i političkih aktera na državne jasle, a bez adekvatne školske spreme te retroaktivno „pokrivanje“ papirima, samo je dio bogatog asortimana kojim se služi aktuelna vlast da „uhljebi“ vlastitu familiju i političke „konvertite“. Uništavanje društvenih dobara – javnih preduzeća i ustanova, otvaranje novih – prozirna je igra koja će u konačnici biti rješavana na nadležnim sudovima. I narvno, plaćano poreskim novcima.
Zadaća i odgovornost stečajnog upravnika u JP RTV Visoko će biti, između ostalog, da utvrdi gdje je i kako nestala tehnika – imovina tog javnog preduzeća. Odnosno, kako je osvanula u imovini javne ustanove koja onda istu renta novoformiranom medijskom subjektu. Vjerovatno će neko biti radoznao da se raspita kako, kada i od koga je Javna ustanova nabavila telvizijsku opremu i vozilo JP RTV Visoko. Možda neko i utvrdi kako je „papirologija“ završavana i prije nago je Općinsko vijeće dalo saglasnost za transformaciju javnog preduzeća u javnu ustanovu. Usporedbom cirkularnih dokumenata koji su na raspolaganju pravnim timovima koji vode ovaj predmet, evidentno je da službena dokumentacija ne korespondira sa službenim protokolima. Puno toga „smrdi“?
Jedino što je izvjesno u svemu tome “odgovornost” je s političkih aktera prebačena na “stručne” službe i kadrove. S druge strane oni “teško” da mogu biti odgovorni jer rade ono što im se naredi. U ovoj državi jedino budale i političari nisu odgovorni za svoj rad.

U ovoj vertikali društvenih tokove treba spomenuti i poduzetnike – privrednike kao najodgovornije za postojeće stanje. Aktuelno političko i društveno stanje je njihov proizvod. Novcima ovdašnjih privrednika, a u želji da se pozicioniraju kao „siva eminencija“ – vlast iz sjene, dobili smo aktuelne političke persone i političke subjekte.
Dok nadležni nivoi vlasti još razrađuju projekte javno-privatnog partnerstva u Visokom se oni implementiraju uveliko. Javnost se obasipa „transparentnim“ informacijama u stilu  „Dal’ sam došla il’ sam pošla“,  a iza političkih kulisa svakodnevno isplivavaju persone i projekti „sve po zakonu“.

„Demokratski“ stečeno pravo da vladaju, ovdašnji politički akteri su pretvorili u uzurpaciju društvenih dobara i kriminalizaciju društvenih vrijednosti. Arogantna samodovoljnost – umišljenost da su bogom dati da upravljaju i vladaju, pretvorila se u fabrikovanje laži.Oni nemaju političke vizije, pragmatične ciljeve, a frazu da će „proaktivno“ djelovati u interesu građana su pretvorili u „DJL“ (Društvo jednog lica) politiku.

Korupcija, kriminal, sukob interesa, autokratija i slične budaleštine nisu u sferi njihovih interesa. Takve stvari će konstatirati izmišljene državne agencije ili NVO sektor koji o tome piše u formi statističkih pokazatelja  u brošurama koje finansira vlast, a vrhunac cinizma i licenjerstva je činjenica da se pozivaju građani da prijave korpuciju i kriminal upravo vlastima koje je čine i koje o istim stvarima odlučuju. Raznorazni „iso“ standardi, pohvale ubleha iz NVO sektora ili koji već metod samoreklamiranja, predstavljaju legitimni način za obmanjivanje biračkog tijela. Poreskim novcima se kupuje foliranje javnosti.

I da zaključimo. Aktuelna vlast je „vrh ledenog brijega“ – oličenje političkih subjekata te pokazatelj političke zrelosti biračkog tijela. I sve dok je tako, okolnosti će biti sve gore. Kriterij za političko djelovanje i angažiranje je spušten na najniži nivo s tendencijom da može još gore. U takvim okolnosti političkim akterima postaju kadrovi koji se „nafatavaju“ u „12 i 5“  pred izbore.
Ovo nije kritika aktuelne vlasti ili poziv da pokažete biračku odgovornost na predstojećim izborima. Ovo je konstatiranje stanja stvari uz naglašavanje činjenice da, već dugi niz godina, nam se dešava da svaka nova garnitura vlasti pokazuje da može biti još gora od prethodne i na našu veliku žalost bolja od nadolazeće. A to nema neku naročiti vezu sa samim političkim akterima.

U vertikali političke infrastrukture u temeljima je birač – politički osvješten građanin. Mi toga nemamo – takva sorta ljudi ovdje je u izrazitoj manjini. Političkim subjektima su ovladali „neki novi klinci“ koji fakultete završavaju par mjeseci nakon imenovanja na dužnosti u „mješvitom“ preduzeći na čijem računu leži deponovanih 2 miliona KM. Nije taj kadar imao kad da završi fakultet dok je bio na „bijelom hljebu“ i liderskoj poziciji u ljevičarskoj partiji. Ovdašnji „neki novi klinci“ sa širokobriješkim diplomama u 37-oj životnoj godini, nisu krivi što ranije nismo uvidjeli njihove kapacitete i multidisciplinarne vještine.

Treba biti realan i kazati; „ko jebe narod – Bog je prvo sebi stvorio bradu“. Osim toga, vlast je uvjek odraz narodne volje. Sve kritičare i sve one koji se pokušavaju služiti svojom glavom treba pretvoriti u narodne nerpijatelje. Treba im uskratiti pravo na rad, treba ih ignorisati kao da i ne postoje, treba im dati do znanja „ko kosi, a ko vodu nosi“. Treba im „vrat odvrnut“ ili ih otjerati s posla ako progovore u javnost ono što za javnost nije. Treba da shvate da sve što čini vlast – čini za dobrobit naroda. Pa zar i njihova djeca, nevjeste, teće, djeverovi, bađe i šure nisu dio naroda. Zar i oni nisu biračko tijelo. Zar vlast ne ispunjava šta je i obečala. Ko se ovdje pravi budala i mutav. Vlat čini šta je obečala, a građani ne znaju šta hoće.

I zato živjela vlast! Nije vlast kriva što nam mladost odlazi put pokvarene zapadne Evrope. Ali zar i to ne smanjuje broj nezaposlenih. Znači – zaslugama vlasti se smanjuje, i to drastično broj nezaposlenih. Vlast je zaslužna da nam je zdravstvo katastrofalno i to ima svoju pozitivnu stranu: smrtnost se povećava i sve je manje korisnika PIO/MIO sredstava, a više se može prebacivati u razvojne projekte kao što su putna infrastruktura, vodosnabdjevanje, turizam, itd. Od raznih koridora „ve-ce“ do seoskih vukojebina na kojima se desetljećima krpe iste rupe u isto vrijeme – vlast istrajava u svojim obećanjima.
Vlast čini sve što je u njenoj moći da vlada društvenim dobrima; ostvaruje monopol na vodu, zrak, slobodu kretanja, slobodu mišljenja i na sve uvodi „tržišne“ tarife za svoj zahmet, a onda od tih sredstava upošljava i otvara nova radna mjesta.

I ko kaže da vlast ne valja. Građani su nezhavlni, bezobrazni, korumpirani i kriminalizirani. Sa skromnim sredstvima i još skromnijim političkim i stručnim resursima – vlast ne može udovoljiti svim građanim u jednom mandatu.Građani su bezobrazni jer svi hoće da im je vlast servis, a i ptice na grani znaju da se ljudi na vlasti bore da im građani budu krava muzara.
Građani su korupirani jer gdje god dođu hoće brzo da završe –  pa nude mito i tako kriminaliziraju nedužnu vlast. Korupciju i mito su izmislili građani da bi kriminalizirali vlast.

I zbog svega rečenog ovdje treba mijenjati narod – građane, a vlast zadržati jer poslije ovih mogu doći samo još gori. Treba mijenjati građane – treba nastvaiti projekte aktuelne vlasti: zatupljivanje mentalne svijesti, kompromitovanje političkih subjekata i afirmacuju „konvertita“ jer ti su ljudi pokazali da se znaju i umiju žrtvovati za patriotske ciljeve. Oni su pokazali da im ni narod, a još mane zakon znače išta. Oni su pokazali da podjednako revnosno vode kriminalne radnje, društvene projekte, vjerske manifestacije, sportske jeboguzice i šta sve ne – ljudi u vlasti su izdržali sve iskušnje, a većina njih godinama istrajno pokazuju da je politika njihovo predodređenje – ko da su Bogom dati da budu na vlasti.

I zato narode jebi se – građani „jezik za zube“ jer može biti i gore.

I biće ako Bog da!

magazinlus.eu /M.H.