Nejra Mlačo, najbolja studentica medicinskog fakulteta UNSA (Video)

Nejra Mlačo, najbolja studentica medicinskog fakulteta UNSA – Studentski Impuls 45

Studentica treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Nejra Mlačo, navodi kako je medicina profesija kojom se odavno želi baviti te kako je to najhumaniji poziv za koji smatra da daje smisao njenom životu.

Do sada je na fakultetu imala priliku da prisustvuje predavanjima i vježbama kod odličnih predavača koji izvanredno poznaju tematske jedinice koje predaju i nastoje to znanje na razumljiv način prenesu studentima.

Kada je u pitanju njen lični uspjeh, Mlaćo trenutni ima prosjek ocjena 9,5. a 2015. godine je dobila priznanje „Ponos dekana“ kao najbolji student na prvoj godini i pohvalu kao student sa najvećim prosjekom na Medicinskom fakultetu.
Medicinski fakultet u Sarajevu napreduje iz godine u godinu, uvedene su reforme posljednjih godina, tako da se stvaraju uvjeti studiranja koji odgovaraju uvjetima nastavnog procesa u Evropskoj Uniji.