Nedžla Greda: Vijećničko pitanje i inicijativa

Nedžla Greda: Vijećnička pitanja i inicijativa

Azil za pse i incijativu za besplatnu registraciju obrta  sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko

– VIJEĆNIČKO PITANJE: U skladu sa članom 155. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, postavljam pitanje da li je planirana izgradnja azila za pse na našoj općini?
Ukoliko nije planirana, interesuje me na koji ćemo način riješiti sve veći broj pasa lutalica koji ugrožavaju bezbjednosnu situaciju naših građana?

– VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko, te u skladu sa usvojenom inicijativom vijećnika iz prethodnog saziva OV, Dalibora Tomičić, da se u mjesecu maju 2016.godine omogući besplatna registracija obrta na području Općine Visoko, predlažem da u tekućoj 2017. godini proširimo vremenski obuhvat na dva mjeseca i time postignemo još bolji efekat na poduzetništvo i zaposlenost na našoj Općini.

OBRAZLOŽNJE: Mišljena sam da moramo nastaviti trend stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Općine Visoko.Potrebna je dobra promocija akcije  i informiranost građana o istoj.  Smatram da bi ova akcija trebala potaknuti neke poduzetne i mlade ljude , da se odvaže i registruju poslovne subjekte i time doprinesu razvoju privrede na teritoriji naše Općine.

Znamo da su mala i srednja preduzeća motor razvoja uspješnih ekonomija,tako da bismo i mi trebali samo prepisati ovaj recept uspjeha. Ono sto ćemo kratkoročno  izgubiti na administrativnim taksama, dugoročno ćemo dobiti kroz poreze i otvaranje novih radnih mjesta.