Nedjelja, 14.10. – Organizovan odlazak članova boračkih organizacija općine Visoko u Bosansku Krupu …

Organizovan odlazak članova boračkih organizacija općine Visoko u Bosansku Krupu radi obilaska Spomen obilježja šehida Brotlija Nijaza –Fizike pripadnika 146.lbr iz Visokog.

Koordinacioni odbor boračkih organizacija općine Visoko odlućio je da ove godine organizuje obilazak spomen obilježja u Bosanskoj Krupi i evocira uspomene na šehida Brotliju i sve pripadnike visočke 146.lbr Armije BiH.

Sastavni dio ove aktivnosti je i obilazak mjesta pogibije šehida Čehajić Ahmeda, Sulejmanović Nermina Meme i Zilić Halima u mjestu Turbe kod Travnika koji su u aprilu i septembru 1995.godine poginuli kao pripadnici Visočke 146.lbr.

Naime, Visočki borci, pripadnici 146 lbr. Armije RBiH,  u aprilu 1995.godine bili su učesnici vojne operacije oslobađanja Vlašića a u septembru i oktobru ratne 1995.godine dali su veliki doprinos u oslobađanju Krajine od agresora. Prilikom ofanzivnh dejstava u oslobađanju Vlašića dana 24.04.1995.godine u rejonu Sećevo –Turbe, poginuo je Čehajić Ahmed, a pet dana  poslije 29.04.1995.godine u rejonu Turbe pognuo je Sulejmanović Nermin Memo, te dana 16.09.1995.godine u rejonu Vitovlje –Travnik poginuo je Zilić Halim, da bi prilikom oslobađanja Bosanske Krupe dana 14.10.1995.godine pogunuo i njihov saborac Brotlija Nijaz Fizika. Svi su su pripadnici 146.l visočke brigade.

Prije nekoliko godina bivši komandni kadar 146.lbr, zajedno sa porodicom i boračkim organizacijama, izgradio je spomen obilježje u Bosanskoj Krupi u znak sjećanaja na rahmetli Brotliju ali i sjećanje na herojstvo i spremnost Visočkih boraca da brane svoju domovinu na cijeloj njenoj teritoriji.

Delegacija za obilazak će biti rukovodstvo četiri temeljne boračke Organizacije, saborci i pripdanici 146.lbr i članovi porodica.

Obilazak će se obaviti  u nedjelja 14.10.2018.godine a prevoz  je obezbjeđen autobusom.

Protokol:

06,00 sati – okupljanje i polazak sa parkinga kod Vatrogasnog doma Visoko

07,30 – 08,00 sati – obilazak mjesta pogibije Čehajić Ahmeda, Sulejmanović Nermina i Zilić Halima u Turbetu – Travnik

10,30 – 11,00 sati – obilazak mezaristana generala Alagić Mehmeda u Sanskom Mostu

12,30 – 16,00 sati – boravak u Bosanskoj Krupi (obilazak spomen obilježja šehidima i poginulim borcima B.Krupe i spomen obilježja Brotlija Nijaza naselje Badić).

KOORDINACIONI ODBOR BORAČKIH ORGANIZACIJA

OPĆINE VISOKO

(UDNRP Visoko, Organizacija RVI „Visoko 92“, Organizacija PŠiPB „Visoko 92“ i JOB „Unija veterana“ Visoko)