Home Lokalne Teme Negativno Visoko Nečovječnost rukovodstva Mjesne zajednice Moštre

Nečovječnost rukovodstva Mjesne zajednice Moštre

0
Nečovječnost rukovodstva Mjesne zajednice Moštre

Nakon niza neispravnosti u radu rukovodstva MZ Moštre, a na koje OU „Bedem“ Donje Moštre upozorava duži vremenski period, kap koja je prelila čašu predstavlja „otpuštanje“ Šaćira Mešinovića sa poslova čišćenja mjesne zajednice.

Naime, Šaćir je više od 6 godina čistio mjesnu zajednicu i za svoj rad od mjesne zajednice dobivao naknadu u iznosu od 100,00 KM do 200,00 KM. Međutim, uvidom u preglede poslovanja MZ Moštre za 2013. g. evidentno je da su se za poslove čišćenja prikazivali veći iznosi sredstava, na što je Šaćir ukazao predsjednik MZ i tražio pojašnjenje.

Nakon toga, prema izjavi, Šaćir je dana 26. 03. 2015. g. usmeno obaviješten od strane predsjednika MZ da više ne obavlja poslove čićenja MZ Moštre.

Šaćir Mešinović je civilna žrtva rata, zbog čega je postao invalid. Ima ženu i četvero djece. Radi se o socijalno ugroženoj porodici, kojoj je naknada od poslova čišćenja predstavljala mjesečno primanje i omogućavala da prežive još jedan mjesec. Tužno je da jedan takav čovjek, bez bilo kakvih dodatnih objašnjenja, a samo zbog činjenice da je ukazao na kriminalne radnje u radu MZ Moštre, dobije otkaz sa poslova čišćenja koje je dugi niz godina obavljao časno i pošteno.

Napominjemo da se Šaćir u više navrata obraćao za pomoć OU „Bedem“, ovo navedene radnje nisu u nadležnosti udruženja, stoga javno pozivamo Savjet MZ Moštre, na čelu sa predsjednikom da još jednom preispitaju pravilnost svoje odluke i Šaćira Mešinovića vrate na poslove čišćenja mjesne zajednice.

STOP KRIMINALU, NASILJU I ZLOSTAVLJANJU!

Komentari

komentara