Ne bojim se zla zlih ljudi… bojim se šutnje i nezainteresiranosti takozvanih dobrih…

Edin Urjan Kukavica

Ne bojim se zla zlih ljudi… bojim se šutnje i nezainteresiranosti takozvanih dobrih… Ovako ili neznatno različito govorili su najveći umovi čovječanstva od Platona do Einsteina, ukazujući na činjenicu da zlo možda, postoji samo od sebe ali, priliku da se razmaše daje mu samo šutnja i nereagiranje dobra.

Kakva je razlika između pravih četnika i ustaša, fašista i nacista s jedne i onih koji iz bilo kojeg razloga i pobude sve nebošnjake, bez razlike, proglašavaju četnicima i ustašama? Nikakva!

Možemo li konačno zaključiti da nema malog i velikog, dobrog i lošeg, patriotskog i antipatriotskog nacionalizma? Svi su loši, svi su destruktivni, svi su zli! I svaki vodi neselektivnom i neprimjerenom profiliranju svih pripadnika jedne skupine kao loše ili dobre ovisno o tome jesu li “naši” ili nisu.

Koliko je malo vremena prošlo od “otišao ovaj, došao onaj” do proglašavanja četnicima čak i maloljetnih bivših boraca ARBiH toliko će proći od organiziranih botova do jednako organiziranih batinaških skupina… koje će verbalno nasilje zamijeniti stvarnim. A od njih niko, ne samo osobe u javnom prostoru, neće biti siguran… Naime, jednom smo već vidjeli da onoga dana kada su privilegije bazirane na pripadnosti nadvladale inteligenciju i ljudsku interakciju posvjedočili smo pojavi generacija idiota…

Počeo sam sa Einsteinom, a privodit ću kraju riječima Malcolma X: “Ja sam za istinu, bez obzira ko je izgovara. Ja sam za pravdu, bez obzira za koga je, a protiv koga je. Ja sam, prije i ppsloje svega ljudsko biće i kao takav, za svakoga sam i za sve što koristi svim ljudima, cijelom čovječanstvu.”

U najkraćem, vladarima Bosne i Hercegovine treba biti jasno:” Ili ćemo živjeti zajedno kao braća ili ćemo zajedno nestati kao potpuni idioti.” Rekao je to dr. Martin Luter King Jr. nekoliko dana prije nego će postati žrtvom jednog sistema u kojemu se patriotizam mjerio imovinom.

Za sami kraj neka ostanu upamćene riječi Noama Chomskog: “Dokle god je većina stanovništva pasivna, apatična, zabavljena konzumerizmom i mržnjom prema drugima, drugačijima i slabijima moćni će biti u prilici da rade sve što žele i što im se sviđa…

Preživjelima će preostati samo da razmišljaju o posljedicama.. A tada “kad sve prođe, a proći će, niko se neće sjećati riječi neprijatelja, nego samo šutnje prijatelja…”