NBL Visoko: Puščul Sanela

Kandidatkinja za Gradsko vijeće Visoko ispred stranke NBL Visoko – redn broj 3.

Puščul (Avdo) Sanela je rođena 02. februara 1994. godine u Visokom. Pohađala je Osnovnu školu “Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru, a potom završava Gimnaziju “Visoko”. Dodiplomski studij, kao redovan student, upisuje na Univerzitetu u Sarajevu gdje pohađa Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, odsjek Prehrambene tehnologije. Nakon dodiplomskog studija upisuje i master studij na istom fakultetu i odsjeku, smjera Kontrola kvaliteta hrane i pića.

Po završetku studija započinje pripravničko-volonterski rad u Gradskoj upravi Visoko na poslovima stručnog saradnika za poljoprivredu, gdje dobija priliku za daljim profesionalnim usavršavanjem. Tokom pripravničko-volonterskog rada prisustvovala je brojnim edukacijama iz oblasti poljoprivrede, a imala je i priliku učestvovati u organizaciji Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom”. Također je učestvovala u programu “Coca-colina podrška mladima u Bosni i Hercegovini 2018”. Član je Poljoprivrednog savjeta Grada Visoko. Govori dva strana jezika.

NBL Visoko