NBL Visoko: Merdić Husnija, kandidat i nosilac liste NBL za GV Visoko

Merdić Husnija, kandidat i nosilac liste NB LISTE za GV Visoko, na rednim brojem 1.


Živi i radi u Visokom – Radinovići ,D. MOŠTRE

Rođen je 14.02.1962. godine

Gimnaziju zavŕšio u Kaknju, a Tehnički fakultet u Bihaču – inžinjer tekstilne tehnologije.

Borac i patriota ovog grada – BiH od 92-95.

Općinski vijećnik u dva mandata, predsjednik NO JU Centar za socijalni rad Visoko.

Cijeli svoj radni vijek proveo u stvaranju nove vrijednosti, tj. radio i radi u realnom sektoru.

Sa 36 godina radnog iskustva, od NK radnika do Rukovodioca Privrednog subjekta u Viteksu proveo 33 godine, a trenutno radi (posljednje tri godine) kao Rukovodilac u AD Fates PJ VISOKO.

Odgovoran, sa jakim karakterom – ,,društveno politički odgovoran i aktivan” u svim sferama života, a iskustvo je na njegovoj strani.

O svojim uspjesima nikad ne polemiše, smatra da svako treba da radi, stvara i gradi u interesu zajednice.

Samo jaka društvena zajednica, imamo jakog pojedinca.

NBL Visoko