NBL Visoko: Kurspahić Emir

Kandidat za Gradsko vijeće Visoko ispred stranke NBL Visoko pod rednim brojem 6.

Kurspahić Emir je rodjen 11.juni.1989. godine u Visokom.
Pohađao je osnovnu skolu “Mula Mustafa Baseskija” u Donjem Mostru, a potom završava medresu ” Osman ef-Redzovic” u Velikom Čajnu.
Nakon završene medrese upisuje Filozofski Fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, kao redovan student, odsjek Filozofija i Sociologija.
Nakon dodiplomskog studija upisuje i master studij na istom fakultetu i odsjeku, smjer Sociologija.

Uporan, pošten i čovjek iz naroda, kojem je moto red, rad i disciplina.

NBL Visoko