NBL Visoko: Husnija Merdić predvodi kandidatsku listu za Gradsko vijeće Visoko

Husnija Merdić predvodi kandidatsku listu NBL Visoko za Gradsko vijeće Visoko

Nezavisna Bosanskohercegovačka lista BiH je 17.o8.2020. godine predala kandidatske liste za Lokalne izbore koji će se održati 15.11.2020.godine.
Nezavisna Bosanskohercegovačka lista (NBL) VISOKO po prvi put izlazi na Lokalne izbore za Gradsko vijeće Visoko.

Nosilac LISTE za Gradsko vijeće Visoko je inžinjer HUSNIJA MERDIĆ, a kompletna lista će biti objavljena kada bude porvrđena od CIK BiH.

NBL Visoko