NBL Visoko: Elvir Akšamović

Elvir (Redzib) Akšamović potencijalni kandidat za Gradsko vijeće Visoko ispred NB LISTE Visoko


Rođen 08.01.1980. godine, u Visokom.
Osnovnu školu pohađao u Moštru, a srednju Mašinsko tehničku u Visokom “Hazim Šabanović”.
Po završetku upisuje Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu na odsjeku, cestovni saobraćaj i komunikacije, i stiče zvanje diplomirani inžinjer saobraćaj i komunikacija.
Nakon završetka studija zapošljava se u Austrijskim željeznicama u Sarajevu na poziciju menadžera transpota i logistike gdje u privrednom sektoru stiče poslovna iskustva u renomirani kompanijama u BiH.
To je rezultiralo otvaranjem sopstvene kompanije u domenu saobraćaja i komunikacija.
Napredavanjem u struci, prošireno je dodatnim licencama, ispitivač i predavač teorijskog znanja iz djela polaganja vozačkog ispita, gdje je bio vanjski saradnik u ispitnim komisijama u ZE- DO kantonu i Srednjobosanskom kantonu,


Angažovan u MZ Liješeve, zamjenik predsjednika MZ, u kojoj je nastanjen i aktivan u svim problemima i njihovim rješavanjem za dobrobit njeni građana.
Pravedan, otvoren za razgovor i uvjek spreman da da svoj doprinos u iznalaženju rješenja .

GO NBL Visoko