Nastavljeno deminiranje područja Maglaja i Olova

615

Na području Zeničko-dobojskog kantona u planu su aktivnosti na realizaciji projekata deminiranja terena u općinama Maglaj i Olovo.

Stručni tim Općinske službe civilne zaštite Maglaj jučer je zajedno s predstavnicima deminerskog tima Oružanih snaga BiH izvršio izviđanje terena potrebnog za deminiranje na lokalitetu Komšići, nakon čega će biti urađen projekt za izvođenje radova.

Općinska služba civilne zaštite Olovo danas će, nakon završenih pripremnih radova i izrade projekta, u saradnji s pripadnicima “BH MAC-a” izvršit prezentaciju projekta MSP Olovske Luke – Petrovići. Projekt podrazumijeva kompletno rješavanje problema sumnjivih površina od postojanja mina na potezu Olovske Luke – Petrovići u površini od oko šest kvadratnih kilometara.

Ovaj projekt zajednički implementiraju “BH MAC”, Općina Olovo i Ministarstvo odbrane, a sve radove na terenu obavljat će deminerski timovi Oružanih snaga BiH.

Komentari

komentara