Nastavljeno deminiranje na lokalitetu Donja Vratnica

Projekat deminiranja na lokalitetu Donja Vratnica, površine 82.351,81 m², koji je svrstan na Listu prioriteta deminiranja za općinu Visoko, i usaglašen sa Komisijom za deminiranje u BiH – Centrom za uklanjanje mina BH MAC, Regionalni ured Sarajevo, započet 28.06.2017. godine, nastavlja se u kontinuitetu.

Riječ je o projektu koji se realizira uz pomoć donacije Američke Vlade, a izvođač radova na realizaciji ovog projektnog zadatka je firma  „N & N“  IVŠA  d.o.o. Orašje.

Pronađene su ukupno 33 protupješadijske mine i 19 neeksplodiranih ubojitih sredstava, koji su danas uspješno deminirani. Uništavanje je izveo Tim za uništavanje i uklanjanje eksplozivnih sredstava pri Federalnoj upravi civilne zaštite.

Demvib

Zlatan Mikić – Operativni oficir, u pauzi tehničkog izviđanja lokaliteta Donja Vratnica, pojasnio nam je metode deminiranja.

„Na zadatku su predviđene dvije metode: manuelna metoda i metoda pregiranja (metoda čišćenja sumnjivih i miniranih površina). Sa pregradama smo odradili 6.000 kvadratnih metara, a ostatak je urađen manuelnom metodom. Trenutno završavamo sa uklanjanjem vegetacije i sutra planiramo početi sa uzorkovanjem. Planirano je da zadatak bude završen do 31. jula, ali mi ga planiramo završiti 22. ili 23. jula. Na zadatku smo pronašli veći broj mina nego što je bilo očekivano“

Demviber2

Sabahudin Baraković – vođa radilišta ističe da je najbitnije da nema povreda ili nekih drugih incidentih situacija i pojašnjava:

„Ovdje izvodimo radove sa dva deminerska tima kojim je priključen tim za pregiranje. Teren je bio prilično zagađen minama, što se tiče radova deminerskih timova oni su se odvijali kontinuirano u otežanim vremenskim uvjetima zbog topline, ali svi radovi će biti uspješno okončani.“

Dem1

Deminiranjem ovog lokaliteta povećat će se sigurnost stanovništva MZ Vratnica, kao i stanovnika cijele općine Visoko.

 

Press Općine Visoko