Nastavlja se podrška JU “Dom zdravlja” Visoko

Danas je u JU Dom zdravlja Visoko za potrebe laboratrije isporučena Centrifuga za mirkotube s velikim brojem obrtaja čiju nabavku je finansirala firma Muzuri d.oo. Visoko, a koja će značajno unaprijediti laboratorijska dijagnostiku našim građanima.

Također, Vlada ZDK-a je odobrila JU Dom zdravlja Visoko 33.723.77KM za pokriće troškova nabavke zaštitne opreme, testova, potrošnog materijala za testiranje, provođenje vakcinacije i drugih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su u funkciji spriječavanja širenja bolesti uzrokovane uzrokovane COVID 19, kao i liječenje pacijenata oboljelih od COVID 19.

Trenutno je cca 15 aktivno oboljelih od COVID 19 u Visokom.

Gradska uprava Visoko