Nasilje nad djecom nije privatna stvar!

Nasilje nad djecom nije privatna stvar!

Prošlog vikenda, u Hotelu Bosnia u Sarajevu, održan je dvodnevni trening mreže NEVAC, gdje je Udruženje “Damar omladne” , kao jedna od aktivnih članica mreže, imalo svoje predstavnike koji su zajedno sa dr. Azrom Arnautović radili na poboljšanju vještina za identifikaciju, postupanje i izvještavanje u slučajevima nasilja nad djecom.
„NEVAC” je otvorena aktivistička mreža koju čine slobodne, djelujuće organizacije i druge asocijacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini osnovana sa ciljem smanjenja i suzbijanja svih oblika nasilja nad djecom.
Vrijednosti, prinicipi djelovanja, ciljevi i aktivnosti mreže “NEVAC“ ostavljaju prostor za stalnu dogradnju i unapređivanje u skladu sa razvojnim potrebama i zahtjevima. Djelovanje mreže „NEVAC“ ne dovodi u pitanje postojeće dobre prakse međusektorske saradnje uspostavljene na različitim nivoima vlasti, različitim teritorijalnim, podsektorskim, interesnim ili drugim osnovama u BiH. Osnivanje i djelovanje mreže „NEVAC“ potvrđuje značaj uključenja nevladinog sektora i daljnje izgradnje međusektorske saradnje na svim nivoima, te je u funkciji jačanja kapaciteta svih aktera uključenih u ovaj proces.
Osnovna svrha mreže NEVAC je jačanje organizacija civilnog društva u oblasti prevencije i zaštite djece od nasilja, te zastupanje interesa i potreba djece u cilju kreiranja sigurnog okruženja za kvalitetan život djece bez nasilja.
Mreža djeluje u bliskoj saradnji sa nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti kao i ostalim domaćim i međunarodnim akterima i u oblasti izrade i implementacije relevantnog zakonodavstva i politika.
O svim budućim aktivnostima mreže javnost će biti blagovremeno obavještena.