Naša put je stabilnost, povoljan poslovni ambijent i razvoj ZDK

Intervju / Mirza Ganić, premijer ZDK: Naša put je stabilnost, povoljan poslovni ambijent i razvoj ZDK

Izvor: Naša riječ

Zeničko-dobojski kanton prošle sedmice dobio je novu Vladu, na čijem je čelu Mirza Ganić iz Visokog. Rođen je u Sarajevu 1981. godine, a odrastao u Visokom gdje je završio srednju školu. Diplomirani je inženjer saobraćaja i komunikacija i pred zvanjem magistra tehničkih nauka. Dva puta je biran u Općinsko vijeće Visoko, jednom u kantonalnu Skupštinu i dva puta u Zastupnički dom PFBiH. U ranijem periodu obnašao je više funkcija u SDA Visoko i SDA ZDK, kao i Medžlisu Islamske zajednice Visoko. Na funkciju premijera ZDK došao je pozicije direktora Direkcije BH Telecoma Zenica i zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Oženjen je i otac dvoje djece. S novim premijerom ZDK razgovarali smo o planovima na čelu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kako ste kao mlad čovjek doživjeli prijedlog da budete na čelu Kantona, kao i ovo imenovanje? Hoće li ovo za Vas biti veliki izazov i odgovornost?

Biti imenovan na premijersku dužnost sa 38 godina za mene je velika čast i priznanje, ali i velika odgovornost. Dolazim iz realnog sektora i prvi put sam u javnoj upravi. Svjestan sam težine izazova koji je pred nama, ali bez trunke dileme sam siguran da se s iskrenim namjerama može uspjeti. Svakako da sam oprezan pred velikim riječima i obećanjima, jer je do sada urađeno mnogo, a, ako Bog da, težit ćemo da uradimo još puno više. Jedan čovjek ne može sve sam uraditi i promijeniti, tako da svi mi moramo dati sve od sebe kako bismo osigurali ljepšu budućnost. Svima nama je potreban dugoročna stabilnost, dobar poslovni ambijent i razvoj.

Kakvo stanje u Kantonu ste zatekli?

Prethodna Vlada na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem zatekla je veoma teško stanje u Zeničko-dobojskom kantonu – neizmirene obaveze prema dobavljačima, porodiljama, studentima, borcima, socijalnim kategorijama, koje su iznosile desetke miliona maraka. Sve te obaveze su za četiri godine izmirene, tako da je uspostavljeno plaćanje obaveza mjesec za mjesec. I to je trenutna finansijska slika Zeničko-dobojskog kantona. Istovremeno, pokrenuti su pozitivni procesi na svim poljima, a u nekim oblastima su napravljeni veliki iskoraci, kao što je razvoj poslovnih zona, razvoj poljoprivrede, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje branilačke populacije, stipendiranje studenata, energetska efikasnost u školskim objektima. Imamo bolju polaznu osnovu od prethodne Vlade, tako da se možemo posvetiti provedbi našeg programa i planova za ZDK.

Šta će biti prioriteti djelovanja Vlade ZDK na čijem ste čelu?

U osnovi, nastavit ćemo politiku stabilnosti i razvoja, stvarajući realne pretpostavke za bolji i kvalitetniji život stanovnika Zeničko-dobojskog kantona, a posebno zaustavljanje odlaska mladih. Fokusirat ćemo se na razvoj poslovnih zona jer su to mjesta za obrt kapitala, za ruralni razvoj jer su zelena polja temelj našeg zdravog života, za poboljšanje infrastrukture, izgradnju elektro-energetskih objekata, ali samo na osnovu strategija i zakonskih uporišta, za bolju organizaciju zdravstvenog sistema, za očuvanje prirodnih ljepota kojima obiluje naš kanton. Istrajavat ćemo na osiguravanju ambijenta za održiva i nova radna mjesta. Posebnu pažnju ćemo posvetiti analizi poslovnih procesa koji se izvršavaju u kantonalnim institucijama, s ciljem njihove optimizacije i uklanjanja onih barijera koje usporavaju privredni razvoj, te u kontinuitetu raditi na povećanju produktivnosti svih radnika. Snažno ćemo se boriti protiv kriminala i korupcije, te zahtijevati visok stepen profesionalnosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Koje mjere i projekte namjeravate realizirati na samom početku?

U finansijskom smislu, nastavit ćemo sa dosadašnjim naporima i mjerama na osiguranju stabilnog budžeta kroz provođenje restriktivne politike javne potrošnje, mjerama štednje u javnoj potrošnji i strukturnim reformama javnog sektora, te obezbijediti redovnost isplata plaća budžetskim korisnicima i transfera iz budžeta. Ono što je posebno važno, tražit ćemo model i raditi na osiguranju sredstava za isplatu tužbi budžetskih korisnika, jer trenutne obaveze po tom osnovu premašuju 100 miliona KM. Bez socijalnog dijaloga i jasno definiranog modela, ovo pitanje može urušiti finansijsku stabilnost budžeta. Pored toga, bit ćemo predvodnici u borbi za pravedniju raspodjelu javnih prihoda. Po trenutnom modelu raspodjele, ovaj kanton svake godine po tom osnovu bude zakinut za 30 miliona KM. Zeničko-dobojski kanton je lider u izvozu i industrijskoj proizvodnji i to se mora reflektirati kroz veći povrat finansijskih sredstava od strane Federacije BiH.

Što se tiče ulaganja, imamo spremne nove razvojne projekte u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona – od kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu koja će se naslanjati na trasu koridora 5C, do ulaganja u vodosnabdijevanje, kanalizaciju i vodozaštitu te rekonstrukciju, izgradnju i opremanje škola, sportskih dvorana i igrališta.

Koje mjere će Vlada poduzeti radi poboljšanja privrednog ambijenta?

Kao što sam rekao, Zeničko-dobojski kanton je lider u izvozu i industrijskoj proizvodnji, a uz to ima dobru pokrivenost uvoza izvozom, kao i najbolji omjer zaposlenih u realnom sektoru i administraciji. Ipak, prostora za dalji rast itekako ima. S ciljem stvaranja boljih uslova za investicije, a time i novo zapošljavanje, intenzivirat ćemo aktivnosti na poboljšanju ambijenta za domaća i strana ulaganja kroz ukidanje administrativnih barijera i parafiskalnih nameta, nastojati pojednostaviti i skratiti procedure za pokretanje biznisa, generalno jačati podršku malim i srednjim preduzećima, pomoći razvoj i izgradnju poslovnih zona, forsirati javno-privatno partnerstvo te izdavanje koncesija u svrhu zapošljavanja. Naše opredjeljenje je i jačanje Turističke zajednice ZDK s ciljem daljeg razvoja turističke ponude i promocije kulturnih, historijskih i prorodnih ljepota kojima obiluje naš kanton. Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava i inicijativu za pomjeranje roka plaćanja PDV-a na posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec, kao i plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala preduzeća te ukidanje prava na odbitni PDV na fakturu koja nije plaćena. Očekujemo da će privrednici prepoznati naše aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta, te da će i oni raditi na povećanju plaća radnicima, a kako bi se povećala kupovna moć građana od koje u konačnici svi imamo korist.

Koje prioritete namjeravate realizirati kad je u pitanju zaštita okoliša i razvoj seoskog turizma, odnosno adekvatnije korištenje potencijala ruralnih područja?

Kvalitet okoliša u pojedinim općinama Zeničko-dobojskog kantona ne zadovoljava propisane norme i u tim mjestima često se dešavaju ekološki incidenti zbog zagađenja zraka, vode i tla. Kvalitet okoliša u bliskoj je vezi sa sa strukturom privrede. Mjere i koraci koje namjeravamo poduzeti su uspostava kontinuiranog monitoringa okoliša, izrada katastra zagađivača, razvijanje regionalnog modela organiziranog odvoza i deponovanja otpada, te harmonizacija domaćeg zakonodavstva u oblasti okoliša sa zakonodavstvom EU. Također, namjeravamo pojačati inspekcijski nadzor, raditi na podizanju ekološke svijesti i poticati racionalno korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora.

Kada je u pitanju seoski turizam, opredjeljenje Vlade je da pomogne unapređenje cjelokupne turističke ponude u Zeničko-dobojskom kantonu, a sve popularniji seoski turizam je itekako važan segment jer obuhvata različite djelatnosti koje spajaju poljoprivredu i turizam. To daje novu perspektivu životu na selu. Zbog toga planiramo donijeti nedostajuću Strategiju za ruralni razvoj koja će biti i osnov za povlačenje sredstava za razvoj sela iz fondova BiH, ali i predpristupnih fondova Evropske unije. Naše generalno opredjeljenje će biti da za ovakve projekte pokušamo dobiti sredstva iz EU-fondova, koja će nam biti sve dostupnija kako budemo napredovali na putu ka EU.

Naša Riječ